Rozpočet 2022 (bude zveřejněn po schválení zřizovatelem)

Položka Poskytnutá dotace
Provozní příspěvek    3 000 000,00 Kč
Účelová dotace na energie    2 027 500,00 Kč
Účelová dotace (bez energií)       230 000,00 Kč
Účelová dotace HMP 12 665 000, 00 Kč (na platy)