Rozpočet 2020

Položka Poskytnutá dotace
Účelová dotace (bez energií a bez COVID 19) 534 500,00 Kč
Účelová dotace COVID 19 109 904,00 Kč
Účelová dotace na energie 1 700 000,00 Kč
Účelová dotace HMP 781 400, 00 Kč
Provozní příspěvek 2 500 000,00 Kč