STRAVOVÁNÍ PŘI LETNÍM PROVOZU NA VŠECH LETŇANSKÝCH MŠ

Přihlášení na letní provoz v čase

 • od 15. 03. na webových stránkách školy k dispozici formulář Registrace dítěte na prázdninový provoz
 • do 05. 03. jsou zákonní zástupci povinni odevzdat vyplněnou registraci pedagogům ve třídě
 • do 14. 04. obdrží zákonní zástupci informaci zda a v jakém rozsahu bylo dítě přijato na prázdninový provoz umístěno
 • od 21. 04. budou na třídách informace pro úplatu za předškolní vzdělávání a stravování pro děti umístěné na prázdninový provoz
 • od 21. 04. do 05. 05. je nutné provést úhradu školného a stravného na prázdninový provoz

Přihlášení a úhrada stravného

 • na stravování v prázdninovém provozu jsou automaticky přihlášeny všechny děti, které MŠ umístila a potvrzením přihlášení ke stravování v prázdninovém provozu je uhrazení platby za stravování
 • termín úhrady za stravování: od 21. 04. do 05. 05. 2023
 • UPOZORNĚNÍ: platby za stravování při prázdninovém provozu provádějte prosím jen ve stanoveném časovém období, platby mimo toto časové období budou automaticky vráceny a nebude na ně brán zřetel
 • POZOR: pokud do termínu není provedena (připsána na účet) úhrada stravného, bere se to jako by strávník provedl odhlášení z letního provozu a nadále s ním již není počítáno v rámci stravování (což je podmínka pro přijetí na letní provoz v MŠ)

Způsob úhrady:

 • v HOTOVOSTI na JEDNOTNÉM INKASNÍM MÍSTĚ (= kancelář vedoucí ŠJ Příborská); adresa: Příborská 514, Praha 9 – Letňany
  • rozšířené úřední hodiny (od 21. 04. do 05. 05. 2023):
   • pondělí          od 07:00 do 18:00
   • úterý              od 07:00 do 12:00
   • čtvrtek           od 07:00 do 15:00
  • kontakty: telefon 606 069 779, email: priborska@jidelny-letnany.cz
  • kontaktní místo pro řešení individuálního stravování při letním provozu

 

 • BANKOVNÍM PŘEVODEM na SPECIÁLNÍ BANKOVNÍ ÚČET  (POZOR!)
  • stravování na letní provoz se nehradí na standardní účet strávníka, ale pouze na speciální účet (viz. níže)
  • úhrada musí být připsána do 05. 05. 2023(viz. výše)
  • BANKOVNÍ účet pro letní provoz90018-2093964309/0800
  • variabilní symbol platby: stejný jako pro běžnou platbu stravného
  • pokud nebude platba řádně označena (variabilní symbol) nebo bude chybná částka (viz. níže), bude platba vrácena zpět odesílateli a strávník nebude splňovat podmínky pro umístění v MŠ na letní provoz, proto prosíme věnujte zvýšenou pozornost při zadávání platby, aby jsme předešli případným nepříjemnostem

Výše stravného:

činní součet plateb za jednotlivé týdny (viz. tabulka níže)

V případě individuálního stravování je nutné osobně se dostavit na inkasní místo v úředních hodinách, kde s Vámi pracovník vyřídí vše nezbytné.

UPOZORNĚNÍ:

STRAVNÉ za období letního provozu JE NEVRATNÉ.

Kdy jsou jednotlivé MŠ otevřené?

Bude upřesněno po Registraci dětí na prázdninový provoz.