Bankovní účty

školní jídelna Fryčovická 30015-2093964309/0800

školní jídelna Rychnovská 50016-2093964309/0800

školní jídelna Tupolevova 60011-2093964309/0800

školní jídelna Příborská 70017-2093964309/0800

Stravné se hradí na měsíc dopředu vždy do 20. dne aktuálního měsíce (např. stravné na duben se hradí do 20. března).

Věnujte zvýšenou pozornost při zadávání bankovního účtu a variabilního symbolu! Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, přestože jste platbu uskutečnili na jiný účet nebo pod nesprávným variabilním symbolem.