Zařízení školního stravování v Letňanech pronajímá prostory školní jídelny Tupolevova pro konání členských schůzí bytových domů.

Základní údaje

 • adresa prostor: Dobratická 525, 199 00 Praha 9 – Letňany
 • kapacita: 150 míst
 • čas pronájmu od 16:00 do 20:30
 • dny pronájmu: pondělí, úterý, středa  a čtvrtek
  • pronájem není možný v pátek, sobotu, neděli, o státní svátek, v době prázdnin
 • cena pronájmu: 400,- Kč + DPH za započatých 30 minut
 • doba pronájmu: minimálně 1 hodina

Poptávkový email (co by měl obsahovat)

 • název a IČO poptávajícího (bytového domu)
 • preferovaný termín a čas konání schůze
 • údaje ke kontaktní osobě (jméno, email, telefon)

Poptávkový email zašlete na info@jidelny-letnany.cz

Poptávka je nezávazná a objednávkou se stává po potvrzení pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel na své náklady zajistí zpřístupnění prostor, úklid po pronájmu a uzamčení prostor. Nájemce zodpovídá za případné škody způsobené v době pronájmu.

[Total_Soft_Cal id=“2„]