STRAVOVÁNÍ OD 12. 04. 2021

POZOR: VSTUP A POBYT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ POUZE PŘI DODRŽENÍ AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19 (ochrana dýchacích cest, …).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

UPOZORNĚNÍ: Obědy, které jste v daném měsíci odhlásili, nejsou automaticky přihlášeny!!! Odhlašování stravování není prováděno automaticky a je tedy nutné před začátkem každého měsíce, aby strávníci/zástupci provedli odhlášení, pokud nechtějí stravování odebírat. Do odvolání bude na všech školách podáváno pouze menu číslo 1. Děkujeme za pochopení

Změny odběru stravování (přihlašování/odhlašování)

Platí pro distanční i prezenční stravování žáků základních škol.

Obědy, které jste v daném měsíci odhlásili, nejsou automaticky přihlášeny!!! Odhlašování stravování není prováděno automaticky a je tedy nutné před začátkem každého měsíce, aby strávníci/zástupci provedli odhlášení, pokud nechtějí stravování odebírat.

Odhlášení/přihlášení lze provést na Vašem internetovém účtu – preferovaný způsob. V případě komplikací můžete využít (prosíme jen v nutných případech) provedení změn emailem a sms zprávou. Změny lze provádět do 14. hodin dva pracovní dny předem (změna na středu, lze provést do 14:00 v pondělí).

Zpráva musí obsahovat jméno strávníka, název školy, třídu strávníka, variabilní symbol a co potřebujete provést (např. Jan Novák, ZŠ Tupolevova, třída 4, VS 0000, přihlášení na 19. – 23. 04. 2021).

Při prezenčním vzdělávání

Strávníkům na prezenční výuce je umožněn odběr stravování, včetně možnosti stravování se v prostorách školní jídelny. Výdej stravování při prezenční výuce probíhá jako v běžném roce, tak aby nedocházelo k prolínání žáků na distanční a prezenční výuce.

Při distančním vzdělávání

Strávníkům na distanční výuce je umožněn odběr stravování ve stanovený čas (viz. níže) do přinesených (vlastních)nádob. Distanční strávníci se nesmějí stravovat v prostorách školní jídelny.

Časy výdeje při distanční výuce

Základní škola Fryčovická od 11:00 do 11:30; od 14:00 do 14:15

Základní škola gen. F Fajtla DFC od 11:00 do 11:30; od 14:00 do 14:15

Základní škola Tupolevova od 11:00 do 11:30 (pouze MŠ); od 13:30 do 14:15

Konkrétní časy pro výdej určuje ředitel/ka příslušné Základní školy.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Při prezenčním vzdělávání

Při prezenční vzdělávání v Mateřské škole je strávník na stravování přihlášen jako v běžném roce, tedy je mu stravování přihlášeno automaticky, tím že v daný den přijde do MŠ.

Při distančním vzdělávání

Strávníkovi/zákonnému zástupci bude při dodržení aktuálních opatření proti šíření COVID-19 (ochrana dýchacích cest, …) umožněn odběr stravování do donesených (vlastních) nádob v čase mezi od 11:00 do 12:00 ve stanovené školní jídelně (viz. níže). Strávník/zákonný zástupce musí provést přihlášení odběru stravování, a to zasláním emailu nebo sms zprávy vedoucí dle příslušné školní jídelny.

Strávníkovi je poskytován oběd, není poskytována dopolední a odpolední svačina.

Cena oběda

  • Kategorie do 6 let … 24,- Kč
  • Kategorie od 7 let … 27,- Kč

Místo výdeje

Výdej probíhá ve stanovené školní jídelně (sloupec „Školní jídelna – výdejna)

Mateřská škola Školní jídelna – výdejna Adresa výdejny
Malkovského Fryčovická Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany
Gen. F. Fajtla DFC Rychnovská Třinecká 350, Praha 9 – Letňany
Pavla Beneše Tupolevova Dobratická 525, Praha 9 – Letňany
Místecká Příborská Příborská 514, Praha 9 – Letňany
Příborská Příborská Příborská 514, Praha 9 – Letňany
Havířovská Příborská Příborská 514, Praha 9 – Letňany
Škrábkova Příborská Příborská 514, Praha 9 – Letňany

 

Časy výdeje při distanční výuce

Základní škola Fryčovická od 11:00 do 11:30; od 14:00 do 14:15

Základní škola gen. F Fajtla DFC od 11:00 do 11:30; od 14:00 do 14:15

Základní škola Tupolevova od 11:00 do 11:30 (pouze MŠ); od 13:30 do 14:15

Mateřská škola Příborská od 11:00 do 12:00

Konkrétní časy pro výdej určuje ředitel/ka příslušné Základní školy.

Přihlášení odběru stravování

Přihlášení lze provést emailem a sms zprávou. Změny lze provádět do 14. hodin dva pracovní dny předem (změna na středu, lze provést do 14:00 v pondělí).

 

Školní jídelna Vedoucí Email Telefon
Fryčovická Zachovalová frycovicka@jidelny-letnany.cz 601 123 531
Rychnovská Hylasová rychnovska@jidelny-letnany.cz 601 123 532
Tupolevova Kalfařová tupolevova@jidelny-letnany.cz 601 123 533
Příborská Večeřová priborska@jidelny-letnany.cz 606 069 779

 

DALŠÍ AKTUALITY

Neohlášená nepřítomnost

POZOR: Při prvním dnu neohlášené nepřítomnosti (např. nemoc strávníka) je možné vyzvednout objednaný oběd ve stanovený čas, v dalších dnech již strávníkovi/zástupci nebude jídlo vydáno, neboť na něj nemá nárok (nepřipadá mu dotace). Časy kdy je možné si oběd odebrat (mimo stanovený časový úsek nebudete vpuštěni do prostor jídelny):

V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ (COVID-19) PLATÍ DOPOLEDNÍ ČASY VÝDEJE PŘI DISTANČNÍ VÝUCE !!!

Školní jídelna Fryčovická 11:15 až 11:30

Školní jídelna Rychnovská 11:30 až 11:45

Školní jídelna Tupolevova 11:00 až 11:15

Respektujte prosím výše uvedené, neboť tak činíme pro ochranu Vašich dětí. Děkujeme za pochopení

Informace pro NOVÉ STRÁVNÍKY 

Nový strávník v základní škole musí podat přihlášku u příslušné vedoucí školní jídelny (Kam patříte naleznete ZDE), nový strávník v mateřské škole obdrží přihlášku v mateřské škole. Strávníci ZŠ při přihlášení ke stravování obdrží proti záloze 120,- Kč čip, který jim umožní odběr obědů.

Výše stravného:

Kategorie Kč/den Rozsah Kč/měsíc
MŠ do 6 let 42,- Ranní svačina, oběd, odpolední svačina 924,- Kč (při 22 dnech)
MŠ od 7 let 45,- Ranní svačina, oběd, odpolední svačina 990,- Kč (při 22 dnech)
ZŠ od 7 do 10 let 27,- Oběd 594,- Kč (při 22 dnech)
ZŠ od 10 do 14 let 29,- Oběd 638,- Kč (při 22 dnech)
ZŠ od 15 let 31,- Oběd 682,- Kč (při 22 dnech)

 

Platby poukazujte na bankovní účet číslo dle příslušné školní jídelny (přehled bankovních účtů ZDE).

U platby uvádějte jméno dítěte a Variabilní symbol, přiřazený vedoucí ŠJ (VS není rodné číslo).

Termíny plateb: 20. 09. (dvě platby za září a říjen), 20. 10., 20. 11., 20. 12., 20. 01., 20. 02., 20. 03., 20. 04., 20. 05.

Stravné se hradí na měsíc dopředu vždy do 20. dne aktuálního měsíce (př. stravné na duben se hradí do 20. března), vyjma stravného na září, to je možné uhradit do 7. dne měsíce září daného roku.

REGISTROVANÍ STRÁVNÍCI (z předchozích let) JSOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI KE STRAVOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ, ŽE STRÁVNÍK NECHCE ODEBRAT OBĚD JE NUTNÉ PROVÉST JEHO ODHLÁŠENÍ.

Odhlášení: v MŠ do 8:00 hodin ráno na aktuální den, v ZŠ do 14:00 hodin předchozího dne. Neodhlášené obědy musí strávník uhradit.

Nemoc: v případě nemoci, lze odebrat pouze oběd z prvního dne nemoci. Obědy jsou dotovány a na další dny již není na dotaci nárok, proto nebudou vydány.

Přeplatky a vyúčtování: vyúčtování se provádí v červenci a přeplatky jsou vráceny do konce školního roku (tedy do 31. 08. daného roku), převodem na bankovní účet. Mimořádné vracení přeplatku v průběhu školního roku se provádí na základě žádosti u příslušné vedoucí ŠJ.

Výběr pokrmů: lze provést přes webové stránky www.jidelny-letnany.cz nebo v objednávkovém boxu v prostorách ŠJ. Pokud strávník neprovede změnu má automaticky navolené menu číslo 1. Neplatí pro mateřskou školu.

NEUHRAZENÉ STRAVNÉ: v případě, že strávník nemá plně uhrazené stravné může mu být odmítnuto vydání pokrmů.

Znění provozního řádu naleznete ZDE.

V případě dotazu se obraťte na vedoucí příslušné školní jídelny.

Zákaz odnášení nezkonzumované stravy 

Na základě platné legislativy ČR není dovoleno odnášení nezkonzumované stravy, neboť je to v rozporu s § 2 odstavcem 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která říká:

„Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování …“

UPOZORNĚNÍ: V rámci školního stravování dětí v Mateřské škole JE MOŽNÉ RÁNO (časově, stejně jako odhlašujete z pobytu v MŠ) při předávání dítěte ODHLÁSIT ODPOLEDNÍ SVAČINU, pokud bude dítě vyzvednuto po obědě. V tomto případě strávník nehradí odpolední svačinu A BUDE MU ODEČTENA Z PLATBY stravného. 

NEBUDE-LI RÁNO ODHLÁŠENA odpolední svačina, NELZE PROVÉST ODPOČET ZE STRAVNÉHO A ANI VYDAT svačinu K ODNESENÍ, neboť je to v rozporu z Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování.

Děkujeme za pochopení

Ing. Josef Vlk, ředitel