Zákaz odnášení nezkonzumované stravy 

Na základě platné legislativy ČR není dovoleno odnášení nezkonzumované stravy, neboť je to v rozporu s § 2 odstavcem 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která říká:

„Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování …“

UPOZORNĚNÍ: V rámci školního stravování dětí v Mateřské škole JE MOŽNÉ RÁNO (časově, stejně jako odhlašujete z pobytu v MŠ) při předávání dítěte ODHLÁSIT ODPOLEDNÍ SVAČINU, pokud bude dítě vyzvednuto po obědě. V tomto případě strávník nehradí odpolední svačinu A BUDE MU ODEČTENA Z PLATBY stravného. 

NEBUDE-LI RÁNO ODHLÁŠENA odpolední svačina, NELZE PROVÉST ODPOČET ZE STRAVNÉHO A ANI VYDAT svačinu K ODNESENÍ, neboť je to v rozporu z Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování.

Děkujeme za pochopení

Ing. Josef Vlk, ředitel

Informace pro NOVÉ STRÁVNÍKY 

Nový strávník v základní škole musí podat přihlášku u příslušné vedoucí školní jídelny (Kam patříte naleznete ZDE), nový strávník v mateřské škole obdrží přihlášku v mateřské škole. Strávníci ZŠ při přihlášení ke stravování obdrží proti záloze 120,- Kč čip, který jim umožní odběr obědů.

Výše stravného:

Kategorie Kč/den Rozsah Kč/měsíc
MŠ do 6 let 42,- Ranní svačina, oběd, odpolední svačina 924,- Kč (při 22 dnech)
MŠ od 7 let 45,- Ranní svačina, oběd, odpolední svačina 990,- Kč (při 22 dnech)
ZŠ od 7 do 10 let 27,- Oběd 594,- Kč (při 22 dnech)
ZŠ od 10 do 14 let 29,- Oběd 638,- Kč (při 22 dnech)
ZŠ od 15 let 31,- Oběd 682,- Kč (při 22 dnech)

 

Platby poukazujte na bankovní účet číslo dle příslušné školní jídelny (přehled bankovních účtů ZDE).

U platby uvádějte jméno dítěte a Variabilní symbol, přiřazený vedoucí ŠJ (VS není rodné číslo).

Termíny plateb: 07. 09., 20. 09., 20. 10., 20. 11., 20. 12., 20. 01., 20. 02., 20. 03., 20. 04., 20. 05.

Stravné se hradí na měsíc dopředu vždy do 20. dne aktuálního měsíce (př. stravné na duben se hradí do 20. března), vyjma stravného na září, to je možné uhradit do 7. dne měsíce září daného roku.

STRÁVNÍCI JSOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI KE STRAVOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ, ŽE STRÁVNÍK NECHCE ODEBRAT OBĚD JE NUTNÉ PROVÉST JEHO ODHLÁŠENÍ.

Odhlášení: v MŠ do 8:00 hodin ráno na aktuální den, v ZŠ do 14:00 hodin předchozího dne. Neodhlášené obědy musí strávník uhradit.

Nemoc: v případě nemoci, lze odebrat pouze oběd z prvního dne nemoci. Obědy jsou dotovány a na další dny již není na dotaci nárok, proto nebudou vydány.

Přeplatky a vyúčtování: vyúčtování se provádí v červenci a přeplatky jsou vráceny do konce školního roku (tedy do 31. 08. daného roku), převodem na bankovní účet. Mimořádné vracení přeplatku v průběhu školního roku se provádí na základě žádosti u příslušné vedoucí ŠJ.

Výběr pokrmů: lze provést přes webové stránky www.jidelny-letnany.cz nebo v objednávkovém boxu v prostorách ŠJ. Pokud strávník neprovede změnu má automaticky navolené menu číslo 1. Neplatí pro mateřskou školu.

NEUHRAZENÉ STRAVNÉ: v případě, že strávník nemá plně uhrazené stravné může mu být odmítnuto vydání pokrmů.

Znění provozního řádu naleznete ZDE.

V případě dotazu se obraťte na vedoucí příslušné školní jídelny.