Potřebujete pomoct s platbami ve škole či mateřské škole?

Hl. m. Praha přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi.

 O pomoc pro potřebné rodiny žáků ZŠ a MŠ si můžete žádat prostřednictvím vaší školy.

Platí pro školní zařízení zřizovaná hl. m. Praha a městskými částmi a pro církevní MŠ a ZŠ.

Ohrožené rodiny mohou pro své děti zažádat například o bezplatné stravné, pobyt v družině či odpuštění školného (školkovného). Žádosti podávejte prostřednictvím vaší školy.

POSTUP JAK PODAT ŽÁDOST (ZDE)

Z fondů solidarity vám mohou školy vypomáhat například i s náklady vícedenní školní akce, školy v přírodě, plavání nebo kroužky organizované školou. Žádosti podávejte prostřednictvím vaší školy.

Posouzení žádosti je v kompetenci ředitele školy/školského zařízení a příspěvek není nárokový.

Formuláře žádostí najdete na těchto odkazech:

STRAVNÉ

ŠKOLNÉ, DRUŽINA

FOND SOLIDARITY

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

 1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
 2. Prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě; o dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Vyplněné formuláře odevzdejte pro děti a žáky navštěvující:

 • ZŠ Fryčovická: sběrný box umístění u vrátnice ZŠ
 • ZŠ gen. F. Fajtla DFC: poštovní schránka umístěná v ulice Třinecká 350
 • ZŠ a MŠ Tupolevova: sběrný box umístění v hlavním vchodu
 • MŠ Malkovského*: poštovní schránka umístěná na plotě

* včetně všech školek spadající pod MŠ Malkovského, tedy pro MŠ Malkovského, MŠ Pavla Beneše, MŠ Příborská, MŠ Havířovská, MŠ Místecká, MŠ Škrábkových, MŠ Škarvádova