Nový strávník v mateřské/základní škole musí podat přihlášku u příslušné vedoucí školní jídelny (Kam patříte naleznete ZDE), nový strávník v mateřské škole obdrží přihlášku v mateřské škole. Strávníci ZŠ při přihlášení ke stravování obdrží proti záloze 120,- Kč čip, který jim umožní odběr obědů.

Stravné – aktuální výši naleznete ZDE

Platby poukazujte na bankovní účet číslo dle příslušné školní jídelny (přehled bankovních účtů ZDE).

U platby uvádějte jméno dítěte a Variabilní symbol, přiřazený vedoucí ŠJ (VS není rodné číslo).

Termíny plateb: 20. 09. (dvě platby za září a říjen), 20. 10., 20. 11., 20. 12., 20. 01., 20. 02., 20. 03., 20. 04., 20. 05.

Stravné se hradí na měsíc dopředu vždy do 20. dne aktuálního měsíce (př. stravné na duben se hradí do 20. března), vyjma stravného na září, to je možné uhradit do 7. dne měsíce září daného roku.

REGISTROVANÍ STRÁVNÍCI (z předchozích let) JSOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI KE STRAVOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ, ŽE STRÁVNÍK NECHCE ODEBRAT OBĚD JE NUTNÉ PROVÉST JEHO ODHLÁŠENÍ.

Odhlášení: v MŠ do 8:00 hodin ráno na aktuální den, v ZŠ do 14:00 hodin předchozího dne. Neodhlášené obědy musí strávník uhradit.

Nemoc: v případě nemoci, lze odebrat pouze oběd z prvního dne nemoci. Obědy jsou dotovány a na další dny již není na dotaci nárok, proto nebudou vydány.

Přeplatky a vyúčtování: vyúčtování se provádí v červenci a přeplatky jsou vráceny do konce školního roku (tedy do 31. 08. daného roku), převodem na bankovní účet. Mimořádné vracení přeplatku v průběhu školního roku se provádí na základě žádosti u příslušné vedoucí ŠJ.

Výběr pokrmů (POUZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA): lze provést přes webové stránky www.jidelny-letnany.cz (odkaz na volbu naleznete ZDE) nebo v objednávkovém boxu v prostorách ŠJ. Pokud strávník neprovede změnu má automaticky navolené menu číslo 1. Neplatí pro mateřskou školu.

NEUHRAZENÉ STRAVNÉ: v případě, že strávník nemá plně uhrazené stravné může mu být odmítnuto vydání pokrmů.

Přečtením tohoto výtahu jste, nesplnili povinnost seznámit se s provozním řádem školní jídelny. Úplné znění provozního řádu naleznete na nástěnce u školní jídelny.

V případě dotazu se obraťte na vedoucí příslušné školní jídelny.